Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 15 Mehefin 2017.

Cyfnod ymgynghori:
5 Mai 2017 i 15 Mehefin 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich barn ar gynllun diwygiedig drafft ansawdd aer y DU ar gyfer mynd i'r afael â nitrogen deuocsid.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar gynllun ddrafft diwygiedig ansawdd aer y DU.

Rydym yn ymgynghori ar y cyd ag Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig (Defra) yn Lloegr, yr Adran Drafnidiaeth, Llywodraeth yr Alban, ac Adran Amgylchedd (Gogledd Iwerddon).

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gwefan Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig (Defra)