Neidio i'r prif gynnwy

Dyma sut cafodd y Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd a fydd yn cychwyn yn 2025 ei ddatblygu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y Cynllun Ffermio Cynaliadwy Bras

Cyd-ddylunio

Gwnaethom ddefnyddio cynigion y Cynllun Ffermio Cynaliadwy Amlinellol fel sail ar gyfer rhaglen gynhwysfawr o gydlunio gyda ffermwyr.

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad cydlunio ar y dudalen hon unwaith y bydd y gwaith dadansoddi wedi’i gwblhau.

Gweld Cydlunio Cynllunio Cynllun Ffermio Cynaliadwy i Gymru: hysbysiad preifatrwydd.

Cyhoeddwyd cyfres o adroddiadau cyd-ddylunio i gyd-fynd â datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig:

Cyd-ddylunio’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy: adroddiad terfynol
Dadansoddiad o dros 1600 o gyfraniadau, gan ffermwyr yn bennaf, mewn ymateb i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy Bras.

Cynllun Ffermio Cynaliadwy: dadansoddiad o’r adborth i gynigion bras y cynllun
Dadansoddiad o adborth gan 100 o sefydliadau, grwpiau ac unigolion mewn ymateb i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy Bras

Cynllun Ffermio Cynaliadwy: Cynigion Bras - Ymateb Cyd-ddylunio
Ein hymateb i Gyd-ddylunio'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy: adroddiad terfynol a'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy: dadansoddiad o’r adborth i gynigion bras y cynllun.

Newyddion a deunyddiau

Ymgynghoriadau blaenorol ac ymatebion