Neidio i'r prif gynnwy

Dyma sut cafodd y Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd a fydd yn cychwyn yn 2026 ei ddatblygu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynllun Ffermio Cynaliadwy: cadw ffermwyr yn ffermio

Mae ymgynghoriad terfynol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy bellach wedi cau (7 Mawrth 2024).  Mae’n bosibl na fydd unrhyw ymatebion i’r ymgynghoriad a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu cynnwys mewn dadansoddiad swyddogol.  Caiff yr ymatebion i’r ymgynghoriad eu dadansoddi, a caiff rhagor o wybodaeth ei gyhoeddi maes o law.

Bydd y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn cael ei gyflwyno yn 2026 yn hytrach na 2025. Cyhoeddwyd hyn gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig ar 14 Mai 2024. Datganiad Ysgrifenedig: Dyfodol Ffermio yng Nghymru

Newyddion a deunyddiau

Cyhoeddwyd y canlynol i gyd-fynd â chyhoeddi cynigion y Cynllun Ffermio Cynaliadwy:

Ymgynghoriadau blaenorol ac ymatebion