Neidio i'r prif gynnwy

1. Trosolwg

Mae Allwedd Band Eang Cymru yn darparu grantiau i ariannu costau gosod cysylltiadau band eang newydd mewn cartrefi a busnesau yng Nghymru, neu ariannu’r costau hynny’n rhannol. Nid yw’r grant yn cynnwys costau rhedeg.

Rhaid i gysylltiadau newydd drwy’r cynllun hwn sicrhau newid sylweddol mewn cyflymder. Rhaid i’r cysylltiad newydd o leiaf ddyblu eich cyflymderau lawrlwytho cyfredol.

Mae’r cyllid y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar gyflymder y cysylltiad newydd:

  • £400 ar gyfer 10Mbps neu uwch
  • £800 ar gyfer 30Mbps neu uwch

Os ydych chi’n rhan o gymuned wledig, efallai y gall Llywodraeth y DU helpu i’ch cysylltu â band eang all drosglwyddo data ar gyfradd gigabit.

Ni dderbynnir ceisiadau os yw’r safle eisoes wedi cael cymorth grant Allwedd Band Eang Cymru o fewn y 48 mis diwethaf. Ni fydd unrhyw eithriadau i’r cymal hwn.