Neidio i'r prif gynnwy

Cyllid i ddarparu a datblygu cyfleoedd Gwaith Ieuenctid i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Pwy sy’n gymwys

Gall sefydliadau gwirfoddol cenedlaethol wneud cais os ydynt yn:

  1. Gweithredu drwy Gymru gyfan (yn weithredol mewn 18 awdurdod lleol o leiaf)
  2. Darparu gwaith ieuenctid i bobl ifanc 11-25 oed yn unol â’r canlynol:
    • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid
    • Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion
    • Y Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid 2019
  3. Glynu wrth Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 a Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc.

Ceisiadau

Cynigir y bydd y cylch cyllido newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2020 ac yn dod i ben ar 31 Mawrth 2022.

I wneud cais am y grant, rhaid llenwi ffurflen gais a dychwelyd copi caled am 10am ar 4 Tachwedd 2019.

Ym mis Rhagfyr 2019 yn unig y bydd ceisiadau yn cael eu cytuno a byddant yn amodol ar ganlyniad yr adolygiad gwario sydd i ddod yn cadarnhau cyllidebau y tu hwnt i 2019-20.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan:

Y Gangen Ymgysylltu ag Ieuenctid
Llywodraeth Cymru  
Sarn Mynach,
Cyffordd Llandudno,
LL31 9RZ

Rhif ffôn: 0300 062 5815
E-bost: youthwork@llyw.cymru