Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun gweithredu ar gyfer lleddfu pwysau ar ddalgylchoedd afonydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) i gefnogi'r gwaith o ddarparu tai fforddiadwy.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Mawrth 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Dewislen Mesurau Lliniaru

Fel rhan o Gynllun Gweithredu'r Prif Weinidog roedd camau i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gynhyrchu 'dewislen o fesurau lliniaru'. Mae'r ddewislen hon yn rhestr o opsiynau posibl ar gyfer lliniaru ffosfforws gan ddefnyddio'r dystiolaeth orau sydd ar gael.

Mae gan CNC gam gweithredu yng nghynllun gweithredu’r Uwchgynhadledd Llygredd Afonydd i archwilio pa mor dderbyniol yw data gwyddoniaeth dinasyddion. Mae hyn o dan y thema o fynd i'r afael â chyfyngiadau cynllunio mewn dalgylchoedd afonydd sydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA).