Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 1 Hydref 2023.

Cyfnod ymgynghori:
17 Gorffennaf 2023 i 1 Hydref 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o'r ymatebion ac ymateb y llywodraeth bellach ar gael ar gov.uk.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am glywed eich barn ar Gynllun Rheoli drafft Pysgodfeydd Cregyn y Brenin.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Ymgynghoriad ar y cyd yw hwn rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

O dan Ddeddf Pysgodfeydd 2020 (Gov.UK), cyhoeddodd pedair gweinyddiaeth y DU (yr awdurdodau polisi pysgodfeydd) Y Cyd-ddatganiad ar Bysgodfeydd sy'n cynnwys rhestr o Gynlluniau Rheoli Pysgodfeydd i'w cyhoeddi dros gyfnod o chwe blynedd.  Mae Llywodraeth Cymru a DEFRA wedi cytuno i flaenoriaethu Cynllun Rheoli Pysgodfeydd (FMP) ar y cyd ar gyfer Cregyn y Brenin. Bydd y cynllun hwn yn cael ei gyhoeddi yn 2023.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.uk