Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r papur hwn yn cyflwyno darganfyddiadau o astudiaeth ansoddol o unigolion a gafodd gymorth ariannol yn ystod eu cyfnod hunanynysu.

Gellir crynhoi’r casgliadau o’r ymchwil hwn fel a ganlyn:

  • cafodd hunanynysu effaith niweidiol ar gyllid llawer o’r unigolion a gymerodd ran yn yr ymchwil hwn
  • roedd ymwybyddiaeth o’r cynllun a’r taliad dewisol yn gymharol isel
  • ni theimlwyd fod y broses ymgeisio ar-lein yn rhwystr i’r rhan fwyaf o bobl sy’n gwneud cais am y cymorth
  • roedd yn amlwg bod y cynllun a’r taliad dewisol yn gwneud gwahaniaeth i amgylchiadau ariannol unigolion o ganlyniad i’r cyfnod hunanynysu a chroesawyd y cymorth ariannol

Cyswllt

Ian Jones

Rhif ffôn: 0300 025 0090

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.