Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniau cymorthdaliadau cyfredol a gwaddol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Ionawr 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynlluniau gwaddol

Cynlluniau cymorthdaliadau a oedd yn bodoli cyn i Ddeddf Rheoli Cymorthdaliadau 2022 ddod i rym yw cynlluniau gwaddol. O dan adran 48 o'r Ddeddf, nid oes angen i'r cynlluniau hyn gydymffurfio â'r mwyafrif o'r gofynion a nodir yn y Ddeddf. Fodd bynnag, mae'n ofynnol i’r mwyafrif o gymorthdaliadau gwaddol gydymffurfio â rheolau tryloywder y Ddeddf.

Cynlluniau gwaddol Llywodraeth Cymru o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu

Cynlluniau gwaddol Llywodraeth Cymru o dan y Rheoliad Esemptiad Bloc Cyffredinol (GBER)