Neidio i'r prif gynnwy

Dyddiadau pan fyddwn yn derbyn ceisiadau am gynlluniau gwledig.

Cynllun

Dyddiad agor Dyddiad cau

Cynllun Cynllunio Creu Coetir

28 Chwefror 2022

             _

Cynllun Sbarduno Busnesau Bwyd I'w gyheoddi               _

Cynllun Cynefin Cymru

29 Medi 2023 10 Tachwedd 2023
Tyfu er mwyn yr Amgylchedd (Cnydau'r Gwanwyn a'r Haf) 6 Tachwedd 2023 15 Rhagfyr 2023
Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau 6 Tachwedd 2023 15 Rhagfyr 2023
Cynllun Datblygu Garddwriaeth 6 Tachwedd 2023 12 Ionawr 2024
Cynllun Arallgyfeirio Amaethyddol  6 Tachwedd 2023 12 Ionawr 2024
Grantiau Bach – Amgylchedd 8 Ionawr 2024 16 Chwefror 2024
Grantiau Bach – Effeithlonrwydd 6 Mawrth 2024 16 Ebrill 2024
Grantiau Bach – Amgylchedd 20 Mai 2024 28 Mehefin 2024
Tyfu er mwyn yr Amgylchedd (Cnydau clawr yr Hydref) 3 Mehefin 2024 12 Gorffennaf 2024
Grantiau Bach – Amgylchedd 12 Awst 2024 20 Medi 2024

Cynlluniau Caeedig – Dyddiadau wedi'u cynnwys er mwyn cyfeirio atynt yn unig

   

Cynllun

Dyddiad agor

Dyddiad Cau

Cynllun Datblygu Garddwriaeth

4 Ebrill 2022

10 Mehefin 2022

Grantiau Bach – Effeithlonrwydd

18 Mai 2022

29 Mehefin 2022

Grantiau Bach – Amgylchedd

23 Mai 2022

4 Gorffennaf 2022

Grantiau Bach – Dechrau Busnes Garddwriaeth

25 Mai 2022

29 Mehefin 2022

Tyfu er mwyn yr Amgylchedd  (Hau yr Hydref)

20 Mehefin 2022

29 Gorffennaf 2022

Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau

27 Mehefin 2022

5 Awst 2022

Buddsoddi mewn Rheoli Maethynnau

4 Gorffennaf 2022

12 Awst 2022

Troi’n Organig

18 Gorffennaf 2022

26 Awst 2022

Grantiau Bach – Amgylchedd

24 Awst 2022

5 Hydref 2022

Grant Creu Coetir

30 Awst 2022

23 Medi 2022

Grantiau Bach – Creu Coetir            

30 Awst 2022

14 Hydref 2022

Tyfu er mwyn yr Amgylchedd (Cnydau wedi'u hau yn y gwanwyn)

10 Hydref 2022

18 Tachwedd 2022

Cynllun Arallgyfeirio Amaethyddol

10 Hydref 2022

13 Ionawr 2023

Cynllun Datblygu Garddwriaeth

5 Rhagfyr 2022

17 Mawrth 2023

Cynllun Adfer Coetir

16 Rhagfyr 2022 2 Chwefror 2023

Grantiau Bach – Yr Amgylchedd (Creu gwrychoedd)

9 Ionawr 2023 3 Mawrth 2023
Grantiau Bach - Effeithlonrwydd 16 Ionawr 2023 24 Chwefror 2023
Cynllun Grantiau Bach – Creu Coetir 13 Chwefror 2023 22 Mai 2023
Grant Creu Coetir 13 Chwefror 2023 22 Mai 2023
Grantiau Bach – Dechrau Busnes garddwriaeth 11 Ebrill 2023 20 Mai 2023
Grantiau Bach – Yr Amgylchedd (Carbon) 22 Mai 2023 30 Mehefin 2023
Tyfu er mwyn yr Amgylchedd (Cnydau clawr yr Hydref) 5 Mehefin 2023 14 Gorffennaf 2023
Cynllun Grantiau Bach – Creu Coetir 24 Gorffennaf 2023 15 Medi 2023
Grant Creu Coetir 24 Gorffennaf 2023 15 Medi 2023

Grantiau Bach - Amgylchedd (dŵr)

21 Awst 2023 29 Medi 2023