Neidio i'r prif gynnwy

Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol baratoi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg.  Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cymeradwyo Cynllun pob awdurdod lleol sy’n weithredol ers 1 Medi 2022.  Mae rhestr o’r Cynlluniau i’w cael isod.