Neidio i'r prif gynnwy

 

 

Blaenau Gwent

Y Gronfa Teithio Llesol

Gwelliannau Teithio Llesol Blaenau

Llwybrau Cyswllt Teithio Llesol Glyncoed: Cam 2

Cwmtyleri

Dyraniad craidd

 

 

 

£247,000

£40,000

£15,000

£500,000

Pen-y-bont ar Ogwr

Y Gronfa Teithio Llesol

Ynysawdre i Fryncethin (i’r gorllewin o’r Afon)

Llwybr Teithio Llesol Corneli Waelod (Y Pîl – Cam 2)

Dyraniad craidd

 

 

 

£784,000

£26,000

£707,000

 

Caerffili

Y Gronfa Teithio Llesol

Dyraniad craidd

 

 

 

£834,000

Caerdydd

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Beiciau Parc y Rhath - Cam 1 (Parc y Rhath)

Llwybr Beiciau 2 – Llwybr Cyswllt A, Coridor Trafnidiaeth Ffordd Casnewydd (Canol y Ddinas-Broadway)

Teithio Llesol i Ysgolion Treganna – Ffordd Sanatorium

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Parhad Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£787,158

£407,500

£710,630

£1,481,000

 

 

£75,256

Sir Gaerfyrddin

Y Gronfa Teithio Llesol

Uwchgynllun Rhydaman i Cross Hands – Cam 3 Caerbryn i Benygroes

Uwchgynllun Llanelli (Cam 2)

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Ponthenri

Y Tymbl

Parhad o Ddatblygiad Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£68,000

£671,924

£732,000

 

 

£490,050

£391,050

£50,000

 

Ceredigion

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Cyswllt Teithio Llesol Waunfawr i Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) – Cam 1

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Astudiaeth Ddichonoldeb Llwybrau Diogel ar gyfer Ysgol Gynradd Llanrhystud

 

 

 

 

£1,490,000


£500,000

 

£50,000

Conwy

Y Gronfa Teithio Llesol

Cam 2 Marl Lane, Cyffordd Llandudno

Cysylltiadau Teithio Llesol Gorsaf Llandudno (Llwybr 10 Craig Y Don)

Dolgarrog – Cam 1

Dyraniad craidd

 

 

 

£490,500

£1,038,200

£85,000

£582,000

Sir Ddinbych

Y Gronfa Teithio Llesol

Lôn Goch i Ystâd Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych (Cam 3)

Ffordd Penisadre, Prestatyn

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Ysgol Llewelyn

Astudiaethau Ddichonoldeb Strydoedd Ysgol

 

 

 

£500,000

£150,000

£500,000

 

 

£100,000

£50,000

Sir y Fflint

Y Gronfa Teithio Llesol

Lower Aston Hall – Llwybr Cyd-ddefnyddio

Llwybr Cyd-ddefnyddio Sandycroft i Frychdyn

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

6 o Ysgolion y Fflint

Ardal Drefol Treffynnon

 

 

 

£25,000

£55,000

£712,000

 

 

£300,000

£487,800

Gwynedd

Y Gronfa Teithio Llesol

Tywyn i Aberdyfi

Penrhos/Ffordd Penchwintan

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Y Bala

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

 

£28,000

£1,200,000

£500,000

 

 

£280,000

£50,000

Ynys Môn

Y Gronfa Teithio Llesol

Malltraeth – Niwbwrch (A4080)

Caergybi – Bae Trearddur (Metro Gogledd Cymru)

Pecyn Llanfairpwll

Dyraniad craidd

 

 

 

£250,000

£1,344,662

£158,441

£500,000

Merthyr Tudful

Y Gronfa Teithio Llesol

Cyfnewidfa Canol Merthyr

Llwybrau Cyswllt yr A465

Gwelliannau Llwybrau

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Twynyrodyn

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£894,000

£1,373,328

£705,000

£500,000

 

 

£22,000

£50,000

Sir Fynwy

Y Gronfa Teithio Llesol

Y Fenni – Pont Teithio Llesol a Llwybrau Cyswllt

Cil-y-coed – Llwybrau Cyswllt

Cil-y-coed – Llwybrau Cyswllt Addysg a Chanol y Dref

Pecyn Mynwy

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Y Fenni

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£3,819,420

£2,535,351

£104,000

£531,630

£500,000

 

 

£389,700

£50,000

Castell-nedd Port Talbot

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Cyswllt Ysbyty Tonna

Bryn i Goytre

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£415,000

£55,000

£716,000

 

 

£50,000

Casnewydd

Y Gronfa Teithio Llesol

Cysylltiadau Canol Casnewydd: Llwybrau cyswllt y Gogledd a’r De i ganol Dinas Casnewydd dros Bont Teithio Llesol newydd

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Gwelliannau i Lwybrau Cerdded

Datblygiadau Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£59,000

£740,000

 

 

£80,000

£50,000

Sir Benfro

Y Gronfa teithio Llesol

The Croft Dinbych-y-Pysgod i Orsaf Reilffordd Dinbych-y-Pysgod

Aberdaugleddau – Steynton i Gyffordd Studdolph a Johnston

Pecyn Saundersfoot 2023-24

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Arberth

 

 

 

£50,000

£130,000

£938,553

£500,000

 

 

£411,000

Powys

Y Gronfa Teithio Llesol

Pont y Drenewydd (y 3edd groesfan)

Teithio Llesol Canol y Trallwng  - Cam 1 – Ffordd Hafren i’r Orsaf Drenau

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Cynllun Ysgol Priordy

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£1,078,352

£331,000

£500,000

 

 

£287,000

£50,000

 

Rhondda Cynon Taf

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Cyswllt a Gwelliannau Cynon

Llwybr Teithio Llesol y Rhondda Fach – Cam 1 a 2

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Hirwaun

Pentre’r Eglwys

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

 

£443,700

£1,940,000

£1,050,000

 

 

£352,350

£340,000

£50,000

Abertawe

Y Gronfa Teithio Llesol

Gwelliannau Kingsbridge i Bengelli

Llwybr Strategol Gogledd Abertawe

Llwybrau Cyswllt Cwm Tawe

Llwybrau Cyswllt Gorllewin Abertawe

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Llwybr Cyswllt SUP West Cross

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

 

£445,000

£1,740,500

£786,000

£1,285,500

£1,110,000

 

 

£88,000

£50,000

Torfaen

Y Gronfa Teithio Llesol

Rhwydwaith Teithio Llesol Oakfield

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£420,079

£542,000

 

 

£50,000

Bro Morgannwg

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Teithio Llesol Eglwys Brewys

Teithio Llesol y Rhws (Station Road)

Gwelliannau Teithio Llesol Port Road a Gwenfô

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Parhad Ysgol Gynradd Fairfield

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£2,433,231

£674,900

£336,074

£645,000

 

 

£53,006

£50,000

Wrecsam

Y Gronfa Teithio Llesol

Gwelliannau Teithio Llesol Coridor Ffordd yr Wyddgrug (Cam 1)

Cysylltiadau Tref Wrecsam / Trawsnewid Trefi – Ffordd Holt a Ffordd Borras

Llwybr Cyd-ddefnyddio Rhostyllen

Dyraniad craidd

 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Astudiaeth Ddichonoldeb Strydoedd Ysgolion

 

 

 

£121,000

£200,000

£520,500

£649,000

 

£50,000