Neidio i'r prif gynnwy

Data a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n dangos amcangyfrifon o allbwn economaidd ar gyfer 2020.

Cynnyrch domestig gros (GDP)

Cyfanswm GDP y gweithle yng Nghymru yn 2020 oedd £75.7 biliwn, i lawr 4.5% ers 2019. Mae hyn yn cymharu â gostyngiad o 4.1% ar gyfer y DU (ac eithrio regio-ychwanegol), dros yr un cyfnod. Y gostyngiad ar gyfer Cymru a'r DU oedd y mwyaf ers dechrau cadw cofnodion ac roeddent yn deillio'n bennaf o bandemig COVID-19.

Mewn termau real, Cymru welodd y gostyngiad mwyaf ymhlith 12 gwlad y DU a rhanbarthau Lloegr mewn CMC o -11.2% rhwng 2019 a 2020.

£23,882 oedd GDP y pen yng Nghymru yn 2020, gostyngiad o 5.0% ers 2019.

Gwerth ychwanegol gros (cytbwys)

Cyfanswm GYG y gweithle yng Nghymru yn 2020 oedd £66.6 biliwn, i lawr 3.3% ers 2019. Mae hyn yn cymharu â gostyngiad o 3.0% ar gyfer y DU (ac eithrio regio-ychwanegol), dros yr un cyfnod. Y gostyngiad ar gyfer Cymru a'r DU oedd y mwyaf ers dechrau cadw cofnodion ac roeddent yn deillio'n bennaf o bandemig COVID-19.

£21,010 oedd GYG y pen yng Nghymru yn 2020, i lawr 3.8% ers 2019. Dyma’r gostyngiad pedwerydd uchaf ymhlith gwledydd a rhanbarthau’r DU (r). Gostyngodd GYG y pen ar gyfer y DU (ac eithrio extra-regio) 3.4%.

Roedd GYG gweithle'r pen yng Nghymru yn 2020 yn 72.7% o ffigwr y DU (ac eithrio extra-regio), yr ail isaf ymhlith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr. Roedd hyn i lawr 0.3 pwynt canran dros y flwyddyn.

Mae data ar gyfer ardaloedd daearyddol is eraill ar gael (awdurdodau lleol a dinas-ranbarthau).

(r) Diwygiedig ar 16 Mehefin 2022.

Nodyn

  • Mae GDP a GYG wedi ei roi ar brisiau sylfaenol cyfredol.
  • Caiff effeithiau chwyddiant GDP eu dileu yn nhermau real drwy ddal prisiau drwy gydol y gyfres ar y lefel mewn blwyddyn sylfaen ddewisol.

Adroddiadau

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.