Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl oedran, rhyw, blwyddyn cyflawni a math o gymhwyster ar gyfer Medi 2013 i Awst 2014.

Prif bwyntiau

Pobl ifanc 19 oed yn 2013/14

  • Erbyn 19 oed, roedd 83% wedi cyrraedd trothwy lefel 2 a 55% wedi cyrraedd lefel 3.
  • Bu cynnydd o 20 pwynt canran yn y cyrhaeddiad ar lefel 2 rhwng 15 a 19 oed. Bu cynnydd o 12 pwynt canran yn y cyrhaeddiad ar lefel 3 rhwng 17 a 19 oed. Dros amser, mae cyrrhaeddiadau lefel 2 a 3 wedi cynyddu ym mhob oedran o 15 i 19.
  • Mae cyrhaeddiad lefel 2 yn Saesneg/Cymraeg a mathemateg yn cynyddu rhwng oed 15 ac 19 , ac wedi cymyddu dros amser.
  • Roedd cyfran y benywod a gyrhaeddai bob lefel yn uwch nag ar gyfer gwrywod o bob oed, er bod maint y bwlch hwn yn lleihau wrth i’r oed gynyddu.
  • Roedd y rhan fwyaf o’r cyrhaeddiad ar lefel 2 erbyn 15 oed drwy gymwysterau academaidd, tra oedd yn alwedigaethol ar gyfer disgyblion ôl-16. Roedd y rhan fwyaf o’r cyrhaeddiad ar lefel 3 erbyn 19 oed drwy gymwysterau cyffredinol ar lefel 3.

Adroddiadau

Cyrhaeddiad addysgol gan bobl ifanc erbyn 19 oed, Medi 2013 i Awst 2014 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 564 KB

PDF
Saesneg yn unig
564 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.