Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn croesawu eich ymholiadau a bydd yn ceisio eich ateb cyn gynted â phosibl. Bydd modd i ni ymateb yn gynt os byddwch yn defnyddio'r cyswllt priodol wrth ymholi.

Dewiswch y pwnc perthnasol o'r rhestr isod.

Ymholiadau cyffredinol

E-bost: desg.ystadegau@llyw.cymru

Amaethyddiaeth, pysgota a choedwigaeth

E-bost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru 

Celfyddydau a diwylliant

E-bost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru 

Iaith Gymraeg

E-bost: dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Trosedd a chyfiawnder

E-bost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru 

Yr economi a'r fachnad lafur

E-bost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Yr amgylchedd

E-bost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru 

Cydraddoldeb

E-bost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Iechyd a gofal

E-bost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru 

Tai

E-bost: ystadegau.tai@llyw.cymru 

Cyllid llywodraeth leol

E-bost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru 

Poblogaeth ac ymfudo

E-bost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru 

Addysg a hyfforddiant ôl-16 oed

E-bost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru 

Ysgolion ac athrawon

E-bost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru 

Materion cymdeithasol a lles

E-bost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru 

Gwasanaethau cymdeithasol

E-bost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru 

Chwaraeon

E-bost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru  

Datblygu cynaliadwy

E-bost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru 

Trafnidiaeth

E-bost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru 

Twristiaeth

E-bost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru