Neidio i'r prif gynnwy

Ar gyfer gwaith sydd yn mynd rhagddo, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost ddylai fod wedi ei nodi mewn gohebiaeth.

Os nad ydych yn gwybod at bwy i anfon eich e-bost, neu fod angen i chi weinyddu camau cyfreithiol newydd ar Weinidogion Cymru, anfonwch e-bost at achosionnewydd.llc.cyfreithiol@llyw.cymru.

neu anfonwch e-bost at:

Gwasanaethau Cyfreithiol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ