Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r papur ymchwil hwn yn adrodd ar effeithiau gostyngiadau mewn cyllid ar gyfer addysg bellach (AB) ar ddysgwyr a darpariaeth AB.

Nod yr ymchwil oedd deall sut mae toriadau i gyllid grant addysg bellach (AB), a phenderfyniadau dilynol a wnaed gan golegau i weithredu'r toriadau hyn, wedi effeithio ar ddysgwyr AB a mynediad cyfartal i AB ymhlith grwpiau amrywiol o ddysgwyr.

Cyswllt

Joanne Coates

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.