Neidio i'r prif gynnwy

Data’r farchnad lafur ar gyfer grwpiau gwarchodedig yng Nghymru a’r DU, Ebrill 2004 i Fawrth 2021.

Nod y datganiad hwn yw rhoi dadansoddiad manylach o ddangosyddion allweddol y farchnad lafur (cyflogaeth, diweithdra ac anweithgarwch economaidd) ar gyfer is-grwpiau o'r boblogaeth (gan gynnwys rhyw, oedran, ethnigrwydd, anabledd, crefydd a statws priodasol). Mae'r dadansoddiad yn ystyried tueddiadau hirdymor yn ogystal ag effeithiau mwy diweddar pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Gweithgarwch economaidd yn ôl statws anabledd, ethnigrwydd, statws priodasol, crefydd a rhyw, Ebrill 2020 i Fawrth 2021 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 10 KB

ODS
10 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.