Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad hwn, a gyhoeddwyd fis Mawrth 2012, yn darparu dadansoddiad ychwanegol ac yn amlygu rhai o'r materion ynghylch ansawdd y data, am eu bod yn deillio o arolwg sampl (yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth), ac oherwydd hynny nid ydym yn cynnwys yr wybodaeth yn ein allbynnau arferol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Mawrth 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Canfyddiadau allweddol

  • Mae bron un ym mhob pump o bobl ifanc yn NEET.
  • Mae bechgyn yn fwy tebygol o fod yn NEET rhwng 16-18 oed, ac mae merched yn fwy tebygol rhwng 19-24 oed.
  • Mae'r awdurdodau sydd â'r nifer fwyaf o bobl ifanc NEET gan amlaf (er nad yn llwyr) yn ne-ddwyrain Cymru.
  • Mae'r rhesymau am fod yn NEET yn amrywio yn ôl rhyw ac oed, gyda mwy na hanner y merched rhwng 19-24 oed sy'n NEET, yn economaidd anweithgar oherwydd teulu neu gyfrifoldebau gofal eraill.
  • Mae lefelau cymwysterau yn is ymhlith y rheini sy'n NEET.
  • Mae cyfran y bobl ifanc sy'n NEET yn uwch ymhlith y rheini ag anabledd.

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Dogfennau

Dadansoddiad pellach o ddata'n ymwneud â Phobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant (NEET) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 178 KB

PDF
Saesneg yn unig
178 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.