Neidio i'r prif gynnwy

Data sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn diwydiannau yn y sectorau cynhyrchu, adeiladu a gwasanaethau marchnad ar gyfer Ionawr i Fawrth 2022.

Effaith y coronafeirws

Mae’r amcangyfrifon yma yn cwmpasu’r cyfnod Ionawr i Mawrth 2022 ac amcangyfrifon blynyddol ar gyfer y cyfnod Ebrill 2021 i Fawrth 2022. Mae’r cyfnodau hyn yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), yn ogystal â’r cyfnodau a ddefnyddiwyd ar gyfer y cymhariaethau blynyddol.

Dylid cymryd gofal wrth ddehongli’r mynegai yma, gall amcangyfrifon ar gyfer chwarteri unigol amrywio ac argymhellir canolbwyntio ar dueddiadau tymor-hirach.

Mae amcangyfrifon ar gyfer Cymru fel arfer yn fwy cyfnewidiol na'r DU, ac o ganlyniad dylid bod yn ofalus wrth gymharu'r ddau, yn enwedig dros y tymor-byrrach.

Prif bwyntiau

Image
Dengys y siart y gyfres amser ar gyfer mynegai cynhyrchu, adeiladu a gwasanaethau’r farchnad ers 2000. Y tueddiad ar y cyfan yw bod y mynegai gwasanaethau’r farchnad a chynhyrchu wedi cynyddu ers 2000, tra bo’r mynegai adeiladu wedi amrywio dros yr un cyfnod amser. Gwelwyd gostyngiad sylweddol ym mhob mynegai yn Chwarter 2 2020 yn sgil pandemig y coronafeirws, ond maent wedi adfer rhywfaint neu’n llwyr ers hynny.

Cynyddodd pob un o’r tri mynegai yn flynyddol; y pedwar chwarter diweddaraf (Ebrill 2021 i Mawrth 2022) ar gyfer Cymru. Yn chwarterol, dangosodd y tri mynegai gynnydd. Mae hyn yn dilyn cyfnod o newid gyda’r gostyngiadau chwarterol mwyaf ar gofnod ym mis Ebrill i fis Mehefin 2020 (a oedd yn cynnwys rhan o gyfnod cychwynnol y cyfyngiadau symud) a'r cynnydd mwyaf dilynol a gofnodwyd yn ystod gorffennaf i Fedi 2020 (sy'n adlewyrchu llacio'r cyfyngiadau dros fisoedd yr haf).

Mynegai Gwasanaethau Marchnata

  • Mae'r duedd tymor-hir yn dangos cynnydd o 9.3% yng Nghymru a chynnydd o 10.7% yn y DU yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2022, o'i gymharu â'r deuddeg mis blaenorol.
  • Yng Nghymru, gwelwyd cynnydd mewn chwech allan o’r naw mynegai diwydiant Gwasanaethau’r Farchnad dros y flwyddyn.
  • Mae’r Mynegai Gwasanaethau Marchnata ar gyfer Cymru yn dangos cynnydd o 1.1% wrth gymharu’r chwarter cyfredol a’r un flaenorol. Cynyddodd allbwn y DU 0.9%, dros yr un cyfnod.

Mynegai Cynhyrchu

  • Mae'r duedd tymor-hir yn dangos cynnydd o 4.4% ar gyfer Cymru a chynnydd o 6.0% ar gyfer y DU yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2022, o'i gymharu â'r deuddeg mis blaenorol.
  • Mae’r Mynegai Cynhyrchu ar gyfer Cymru yn dangos cynnydd o 3.1% o’i gymharu â’r chwarter blaenorol. Cynyddodd allbwn y DU 1.3% dros yr un cyfnod.

Mynegai Adeiladu

  • Mae'r duedd tymor-hir yn dangos cynnydd o 21.7% ar gyfer Cymru a chynnydd o 15.5% ar gyfer y DU yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2022, o'i gymharu â'r deuddeg mis blaenorol.
  • Mae’r Mynegai Adeiladu ar gyfer Cymru yn dangos cynnydd o 0.7% wrth gymharu’r chwarter cyfredol â’r un blaenorol. Cynyddodd allbwn y DU 2.2% dros yr un cyfnod.

Adroddiadau

Dangosyddion allbynnau tymor-byr: Ionawr i Fawrth 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 650 KB

PDF
Saesneg yn unig
650 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Alex Fitzpatrick

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.