Neidio i'r prif gynnwy

Mae Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai ar gael i denantiaid sector cymdeithasol a phreifat. Mae Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai yn darparu arian yn ychwanegol at unrhyw fudd-daliadau a gewch.

Efallai y cewch y cymorth hwn os bydd eich awdurdod lleol yn penderfynu bod angen cymorth ychwanegol arnoch i dalu eich costau tai.

Gwiriwch a ydych yn gymwys i gael Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai a chanfod sut i wneud cais ar wefan eich awdurdod lleol..

Chwiliwch:
Er enghraifft CF10 3NQ