Neidio i'r prif gynnwy

Data am bersonau a wedi'u rhoi mewn llety dros dro a phobl sydd yn cysgu allan ar gyfer Ebrill 2024.

Mae'r cyhoeddiad hwn yn ymdrin â phobl sy'n cysgu allan a darparu llety dros dro a hirdymor i bobl ddigartref sy'n mynd at awdurdodau lleol am gymorth tai.

Mae dadansoddiadau manwl, gan gynnwys gan awdurdodau lleol, i'w gweld ar StatsCymru (Darparu llety digartrefedd a chysgu allan).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Sam Voyce

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.