Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad gwybodaeth rheoli ar eitemau cyfarpar diogelu personol (PPE) sydd wedi’u darparu yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Hysbysiad terfynu

Wrth inni symud y tu hwnt i'r cyfnod ymateb brys, rydym bellach mewn sefyllfa lle gallwn adolygu pa ddata a dadansoddiadau sydd eu hangen arnom yn awr a’r hyn y bydd ei angen o hyd arnom yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys rhoi’r gorau i gyhoeddi rhai datganiadau nad ydynt wedi bod o ddiddordeb cyffredinol yn y gorffennol diweddar, neu os yw’r amgylchiadau eisoes wedi newid fel nad ydynt bellach yn berthnasol. Mae hyn yn wir am y datganiad ynghylch Cyfarpar Diogelu Personol, na fydd yn cael ei gynhyrchu mwyach. I gael rhagor o wybodaeth, gweler diweddariad y Prif Ystadegydd.