Neidio i'r prif gynnwy

Llysoedd cysylltiedig â phob ardal ddaearyddol

Y de-ddwyrai

 • Y Fenni
 • Coed-duon
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Cwmbrân
 • Merthyr Tudful
 • Casnewydd
 • Pontypridd

Y de-orllewin

 • Aberystwyth
 • Caerfyrddin
 • Hwlffordd
 • Llanelli
 • Castell-nedd a Phort Talbot
 • Abertawe

Y canolbarth a'r gogledd

 • Brycheiniog
 • Conwy a Bae Colwyn
 • Caernarfon
 • Dinbych
 • Dolgellau
 • Caergybi
 • Llandrindod
 • Llandudno
 • Llangefni
 • Yr Wyddgrug
 • Prestatyn
 • Y Rhyl
 • Y Trallwng
 • Wrecsam

Y darparwyr canlynol sydd wedi'u cymeradwyo ym mhob rhanbarth ddaearyddol:

Y de-orllewin

 • IAM RoadSmart
 • TTC Group
 • Moorgate Training Limited

Y de-ddwyrain

 • IAM RoadSmart
 • TTC Group
 • Moorgate Training Limited

Y canolbarth a'r gogledd

 • IAM RoadSmart
 • TTC Group
 • Moorgate Training Limited

Darparwyr Cymeradwy Cyrsiau Adsefydlu Gyrrwyr sy'n Yfed

Darparwr gwasanaeth

Cost

Manylion cyswllt

IAM RoadSmart

£150

Cyrsiau ar-lein ac mewn lleoliadau penodol

Opsiynau talu dros amser ar
gael

Caiff cyrsiau eu cynnig yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau

Gwefan: www.iamroadsmart.com

Ffôn: 0300 303 1138

E-bost: enquiries@iamdra.org.uk

TTC Group

£150

Cyrsiau ar-lein ac mewn lleoliadau penodol

Opsiynau talu dros amser ar
gael

Caiff cyrsiau eu cynnig yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau

Gwefan: www.ttc-uk.com 

Ffôn: 0330 024 1805

E-bost: ddrs@ttc-uk.com

Moorgate Training Limited 

£150

Cyrsiau ar-lein ac mewn lleoliadau penodol

Opsiynau talu dros amser ar
gael

Caiff cyrsiau eu cynnig yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau

Gwefan: www.moorgatetraining.co.uk

Ffôn: 0333 577 1447

E-bost: info@moorgatetraining.co.uk