Neidio i'r prif gynnwy

Amcan y bwletin hwn yw cyflwyno'r data am yr etholaethau i bawb sydd â diddordeb, a chefnogi unrhyw ymchwil a gaiff ei chynnal cyn yr etholiad ym mis Mai drwy hyrwyddo’r defnydd o un set o ddata.

Mae'r llyfr gwaith hwn yn cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau, yn seiliedig ar ardaloedd etholaethol Senedd Cymru.

Pynciau a gwmpesir

  • Demograffeg (gan gynnwys y gofrestr etholiadol, poblogaeth, y Gymraeg, ystadegau bywyd)
  • Amddifadedd
  • Economi a'r farchnad lafur
  • Addysg a sgiliau
  • Iechyd a lles
  • Tai
  • Yr amgylchedd naturiol ac adeiledig
  • Damweiniau ac anafiadau ar y ffyrdd

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.