Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg o ddata sy'n ymwneud â Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020.

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu gwybodaeth gan wasanaethau cymdeithasol, Cymorth Rhianta ar gyfer Datrysiadau y Tu Allan i’r Llys, a Gwasanaeth Erlyn y Goron ynghylch nifer yr achosion o gosbi’n gorfforol. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r data sydd wedi’u casglu hyd yn hyn.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Ryan Nicholls

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.