Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad chwarterol, a gynhyrchwyd gan Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG, yn cynnwys gwybodaeth am y math o drawsblaniadau a'r niferoedd ar restrau aros.

Ar draws y DU, mae gan y GIG gyfrifoldeb am gyflenwad organau a meinwe, ac i gynyddu ansawdd ac effeithiolrwydd gwasanaethau trawsblannu.

Maent yn cyhoeddi’r adroddiad blynyddol ‘Organ Donation and Transplantation Activity Report’. Cyhoeddir yr adroddiad yma tuag at mis Awst/Medi bob blwyddyn, ac mae’n cynnwys ystadegau ar gyfer y DU yn bennaf, ond hefyd rhai dadansoddiadau ar gyfer gwledydd unigol y DU, a’r awdurdodau iechyd strategol yn Lloegr.

Adroddiadau

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.