Neidio i'r prif gynnwy

Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Medi 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2011 i 2016

Mae gan Lywodraeth Cymru rôl allweddol i’w chwarae o ran cynnig cymorth i fusnesau fferm a choedwigaeth yng Nghymru. Mae Cyswllt Ffermio’n cael ei gyllido drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig a’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a Llywodraeth Cymru.                                                                                                                                                                                                                                         Ei nod yw helpu ffermwyr a choedwigwyr i redeg eu busnesau mewn ffordd fwy effeithlon er mwyn dod yn  fwy cystadleuol a phroffidiol.

Mae’r rhaglen yn rhoi cymorth uniongyrchol i gyflawni nifer o gynlluniau, mentrau ac amcanion Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y rheini sy’n ymwneud â datblygu’r economi wledig, rheoli tir mewn modd cynaliadwy, y newid yn yr hinsawdd, ac iechyd a lles anifeiliaid.

Bydd Llywodraeth Cymru yn caffael rhaglen newydd o drosglwyddo gwybodaeth a chefnogaeth arloesedd yn dechrau yn 2015. Rydym yn cyhoeddi Hysbysiad Dangosol Blaenorol (PIN) i rybuddio’r farchnnad o’r caffael sydd ar ddod.

Rwyf wedi comisiynu Gareth Williams, y cynghorydd annibynnol a oedd yn gyfrifol am adroddiad gwreiddiol Hwyluso’r Drefn, i gynnal adolygiad o Cyswllt Ffermio ac i ystyried sut y dylid mynd ati i drosglwyddo gwybodaeth, rhoi cyngor, ac annog arloesedd o dan Raglen Datblygu Gwledig 2014–2020.

Bydd Gareth Williams yn cyflwyno ei ganfyddiadau a’i argymhellion i mi erbyn diwedd mis Hydref 2014.