Neidio i'r prif gynnwy

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru 

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Hydref 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2011 i 2016

Yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 fe ofynnodd  y cyn-Weinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, a ddylai’r Eisteddfod Genedlaethol foderneiddio.  Sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen ym mis Hydref 2012 er mwyn adolygu’r trefniadau a chyflwyno argymhellion iddo ar sut i gyflawni hyn. Cadeirydd y Grŵp oedd Roy Noble.

Mae’r Adroddiad ac Argymhellion a gyhoeddir heddiw yn adlewyrchu canfyddiadau gwaith y Grŵp. Rydym yn croesawu’r adroddiad hwn, sy’n gwneud nifer o argymhellion pwysig. Byddwn nawr yn ystyried yr argymhellion gan ymateb yn llawn maes o law.  

Yn y cyfamser hoffwn fynegi ein diolch i Roy Noble ac i aelodau’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen am eu holl waith yn llunio’r Adroddiad ac Argymhellion:

 • Roy Noble, Cadeirydd
 • Peter Florence 
 • Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC
 • Eirlys Pritchard Jones
 • Sioned Wyn Roberts 
 • Nia Parry 
 • Bethan Elfyn
 • Aran Jones 
 • John Pritchard 
 • Ali Yassine
 • Sian Eirian

Mae'r ddolen ar gael ar-lein.