Neidio i'r prif gynnwy

Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Medi 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn 2022, gofynnodd Llywodraeth Cymru i grŵp o 18 o arbenigwyr, o amrywiaeth o sefydliadau, gynghori Is-bwyllgor y Cabinet ynghylch effaith yr argyfwng costau byw ar bobl yng Nghymru a’r camau y gellid eu cymryd i liniaru'r effeithiau hynny.

Heddiw, rwy'n cyhoeddi adroddiad ac argymhellion y grŵp arbenigol.

Byddaf yn gwneud datganiad ynghylch costau byw yn y Senedd yn ddiweddarach heddiw.