Neidio i'r prif gynnwy

Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Rhagfyr 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Rydw i wedi derbyn copi o’r adroddiad “The Need for and Possible Implementation of a Workable System of CCTV in All Slaughterhouses in Wales” a baratowyd gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ddiogelu lles anifeiliaid adeg eu lladd. Mae’r adroddiad wedi’i gyhoeddi yma: http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/animalwelfare/livestockwelfare/welfare-of-animals-at-time-of-killing/?lang=cy