Neidio i'r prif gynnwy

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cael dos cyntaf, ail ddos a brechlyn atgyfnerthu rhag COVID-19 yw un o’r pethau pwysicaf y gall unrhyw fam feichiog ei wneud i’w diogelu ei hun a’i baban sydd heb ei eni yn erbyn y coronafeirws a’r amrywiolyn newydd omicron.

Ers peth amser nawr, rydym wedi bod yn annog menywod beichiog i gael eu brechlynnau COVID-19. Mae cyngor newydd gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu yn atgyfnerthu’r neges hon.

Mae nifer y menywod beichiog sy’n manteisio ar y brechlyn wedi bod yn is nag y byddem yn ei hoffi, ac mae hyn yn rhoi mamau a’u babanod mewn perygl.

Yn seiliedig ar y data’n ymwneud â diogelwch, yn ogystal â’r risg gynyddol yn sgil COVID-19, mae’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cynghori y dylid ystyried menywod beichiog yn grŵp risg clinigol a’u gwneud yn flaenoriaeth ar gyfer cael y brechlyn COVID-19.

Rydym yn annog pob mam feichiog i gysylltu â’u byrddau iechyd i wneud apwyntiad i gael eu dos cyntaf neu eu hail ddos o’r brechlyn. Bydd y bwrdd iechyd yn cysylltu â’r menywod sy’n aros am y pigiad atgyfnerthu.