Neidio i'r prif gynnwy

Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Chwefror 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2011 i 2016

Rwyf wedi sefydlu Bwrdd Strategol ar gyfer Busnes Cymru, dan Gadeiryddiaeth Robert Lloyd-Griffiths, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad y Cyfarwyddwyr. 

Roedd yr Adroddiad ar Ficrofusnesau, a lansiwyd ym mis Ionawr 2012, yn argymell y dylid sefydlu gwasanaeth Siop Un Stop i gefnogi busnesau yng Nghymru. O ganlyniad, daeth gwasanaeth Siop Un Stop Busnes Cymru yn weithredol ar 2 Ionawr 2013. Mae’r gwasanaeth yn ategu’r wefan a’r llinell gymorth sydd eisoes yn bodoli.

Pwrpas y Bwrdd yw monitro, gwerthuso ac awgrymu ffyrdd o wella gwasanaeth Siop Un Stop Busnes Cymru.

Swyddogaeth y Bwrdd Strategol yw:

 • Darparu cyngor i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, ac i swyddogion a darparwyr ynghylch darpariaeth a chyfeiriad y gwasanaeth, gan sicrhau bod anghenion y busnesau micro, bach a chanolig yn cael eu hystyried;
 • Adolygu a monitro darpariaeth ac effaith y gwasanaeth yn rheolaidd er mwyn sicrhau gwelliant parhaus a chanolbwyntio ar ansawdd;
 • Hyrwyddo’r gwasanaeth i’r sector busnes;
 • Cadw mewn cysylltiad â rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau bod pryderon yn cael eu hateb a chyfleoedd yn cael eu cymryd;
 • Creu a chynnal perthynas â rhanddeiliaid allweddol sy’n fanteisiol i’r ddwy ochr, er mwyn medru darparu cefnogaeth mewn ffordd syml i fusnesau;
 • Monitro a chynghori ynghylch meysydd addas i’w datblygu fel bo’n briodol.

Rwy’n falch iawn i Robert Lloyd Griffiths gytuno i gadeirio’r Bwrdd Strategol hwn. Mae ganddo gyfoeth o brofiad yn sgil gyrfa hir ym myd marchnata a chyfathrebu ac yn fwy diweddar fel Cyfarwyddwr Cymru gyda Sefydliad y Cyfarwyddwyr. Robert hefyd oedd yn cadeirio’r grŵp gorchwyl a gorffen ar Ficrofusnesau a argymhellodd y dylid sefydlu gwasanaeth Siop Un Stop Busnes Cymru, felly mae ganddo gefndir a dealltwriaeth ynghylch anghenion busnesau yma yng Nghymru.

Aelodau’r Bwrdd Strategol yw: 

 • Andrea Callanan – Cyfarwyddwr, Sing and Inspire
 • Ben Cottam - Pennaeth ACCA Cymru/Wales 
 • Dan Langford – Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu Acorn 
 • Peter Davies – Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy
 • Robert Chapman -  Rheolwr Gyfarwyddwr, Robert Chapman and Company