Neidio i'r prif gynnwy

Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mehefin 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn fy nghyhoeddiad blaenorol am sefydlu'r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, nodais y byddai modd i’r Comisiwn gomisiynu gwaith ymchwil a dadansoddi a barn arbenigol drwy Banel o Arbenigwyr a gâi ei sefydlu at y diben hwnnw ac addewais roi gwybod ichi pan fyddai'r panel wedi'i benodi.

Felly, dyma roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y penodiadau. Bydd y panel yn cynnwys yr aelodau canlynol:

Jess Blair - Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

Yr Athro Emyr Lewis – Pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth

Auriol Miller – Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig

Akash Paun – Pennaeth rhaglen ddatganoli’r Institute for Government

Dr Hugh Rawlings – Cyn-Gyfarwyddwr Materion Cyfansoddiadol yn Llywodraeth Cymru

Yr Athro Mairi Spowage – Athro Ymarfer a Chyfarwyddwr y Fraser of Allander Institute

Yr Athro Diana Stirbu – Athro Polisi a Llywodraethiant ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain   

Gareth Williams (Cadeirydd) – Cyn-Gynghorydd Arbennig i Lywodraeth Cymru ar Bontio Ewropeaidd  

Dewiswyd aelodau'r Panel Arbenigol gan ymgynghori â'r Comisiwn, gan adlewyrchu eu barn ar y pynciau lle byddai’r Comisiwn yn elwa ar arbenigedd arbenigol. Hoffwn gofnodi fy niolch diffuant i bawb sydd wedi cytuno i gefnogi'r Comisiwn yn ei waith drwy gymryd rhan yn ei Banel Arbenigol. Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Senedd am unrhyw benodiadau i'r Panel Arbenigol yn y dyfodol.