Neidio i'r prif gynnwy

Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r Concordat ar Ystadegau yn nodi'r fframwaith y cytunwyd arno ar gyfer cydweithredu, cydweithio a sicrhau consensws mewn perthynas â llunio ystadegau, safonau ystadegol a'r proffesiwn ystadegau.

Heddiw, rydym yn cyhoeddi Concordat wedi’i ddiweddaru y cytunwyd arno rhwng Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU (gan gynnwys Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol) a llywodraethau'r Alban a Gogledd Iwerddon.

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio'n gadarnhaol gyda chydweithwyr ar draws y llywodraethau i gefnogi system ystadegol y DU, ochr yn ochr â bodloni anghenion lleol ar gyfer ystadegau yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i'r budd cyffredin o hybu uniondeb ac annibyniaeth ystadegau swyddogol a glynu'n barhaus at safonau proffesiynol.