Neidio i'r prif gynnwy

Lee Waters, Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mehefin 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rwyf wedi penderfynu dileu’r diogelwch sy’n cael ei roi drwy hysbysiad 'TR111' i’r coridor ar gyfer ffordd liniaru'r M4. Mae hynny’n golygu nad oes angen i’r awdurdodau lleol ymgynghori â Llywodraeth Cymru ynglŷn â datblygiadau cynllunio arfaethedig yn yr ardal.

Mae hysbysiad TR111 yn diogelu coridor ar gyfer llwybr priffordd newydd arfaethedig. Mae'n golygu ei bod yn ofynnol i awdurdodau lleol roi gwybod i Lywodraeth Cymru am geisiadau cynllunio o fewn 67m i’r naill ochr a'r llall o'r llwybr a ffefrir.

Mae TR111 wedi bod yn ei le i'r de o Gasnewydd ers 1995. Fe'i cadwyd ar ôl i'r Prif Weinidog benderfynu peidio â bwrw ymlaen â Phrosiect yr M4 ac mae'n cael ei ddileu ar ôl i adroddiad terfynol Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru gael ei gyhoeddi.

Mae dileu'r diogelwch a roddir o dan yr hysbysiad TR111 hwn yn golygu y gallai rhagor o gyfleoedd godi i barhau â’r gwaith o ddiogelu dyfodol Gwastadeddau Gwent ac mae’n dangos ein bod yn parhau’n ymrwymedig i ddiogelu bioamrywiaeth a lleihau ôl troed carbon ein rhwydwaith trafnidiaeth.