Neidio i'r prif gynnwy

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Rhagfyr 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bydd Aelodau Senedd Cymru am wybod bod y Cynlluniau Rheoli Pysgodfeydd (FMPs) cyntaf ar gyfer Cregyn y Brenin a Draenogiaid y Môr wedi'u cyhoeddi heddiw ar y cyd rhwng Cymru a Lloegr. Maen nhw i'w gweld yma: Y Cyd-ddatganiad ar Bysgodfeydd a Chynlluniau Rheoli Pysgodfeydd

Gwnaethon ni ymrwymo yn y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd (JFS) i gyhoeddi'r FMPs hyn cyn diwedd 2023. Mae'r FMPs hyn a'r JFS yn rhan o'r Fframwaith Pysgodfeydd newydd.

Mae'r cynlluniau'n creu map ffordd ar gyfer rheoli pysgodfeydd cregyn y brenin a physgodfeydd draenogiaid y môr yn nyfroedd Cymru yn y dyfodol. Pwrpas y ddau FMP yw cadw lefelau pysgota o fewn terfynau cynaliadwy, trwy nodi'r polisïau a'r mesurau sydd eu hangen i gyrraedd a chynnal yr amcan o bysgodfeydd cregyn y brenin a draenogiaid môr cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  

Ar ôl ymgynghori ar y ddau FMP drafft, cyhoeddwyd ochr yn ochr Grynodeb ffurfiol o'r Ymatebion ac Ymateb y Llywodraeth:

I ddarllen Crynodeb o'r Ymatebion i'r ymgynghoriad ar Gregyn y Brenin, cliciwch yma: Cynllun Rheoli Pysgodfeydd Cregyn y Brenin

I ddarllen Crynodeb o'r Ymatebion i'r ymgynghoriad ar Ddraenogiaid y Môr, cliciwch yma. Gynllun Rheoli drafft Pysgodfeydd Draenogiaid Môr

A ninnau nawr yn canolbwyntio ar roi polisïau ac ymrwymiadau'r ddau FMP ar waith, byddwn yn dal i drafod a siarad â'r rhanddeiliaid fel rhan o'r broses.