Neidio i'r prif gynnwy

Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Mawrth 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2011 i 2016

Dymunaf hysbysu’r Aelodau bod dwy ddogfen ymgynghori wedi’u cyhoeddi heddiw ar wefan Llywodraeth Cymru, yn gofyn am sylwadau ynghylch gwahanol agweddau o’r polisi sy’n cael ei wneud dan Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

Rwyf am glywed barn y rhai a fydd yn cael eu heffeithio gan y ddeddfwriaeth newydd. Rwy’n awyddus i glywed safbwyntiau’r rhanddeiliaid, ac fe fyddaf yn eu hystyried yn ofalus wrth ddrafftio’r dogfennau terfynol.

Bydd yr Ymgynghoriad ynghylch Cod Ymarfer i Landlordiaid ac Asiantwyr y Sector Tai Rhent Preifat yn rhedeg am 8 wythnos rhwng 27 Mawrth a 22 Mai 2015.

Bydd yr Ymgynghoriad ar Reoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gwybodaeth, Cyfnodau a Ffioedd ar gyfer Cofrestru a Thrwyddedu) (Cymru) 2015 yn rhedeg am 6 wythnos rhwng 27 Mawrth a 7 Mai 2015.

Ceir manylion ynghylch sut i ymateb yn y dogfennau ymgynghori sydd ar gael ar lein (yn Saesneg yn unig).