Neidio i'r prif gynnwy

Jeremy Miles, Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Fel y bydd Aelodau o’r Senedd yn ymwybodol, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r Llywodraethau Datganoledig eraill i ddatblygu fframweithiau cyffredin ar gyfer sawl maes polisi yr oedd y dull polisi cyffredinol ynddynt yn cael ei gytuno’n flaenorol ar lefel yr Undeb Ewropeaidd, pan oedd y DU yn un o Aelod-wladwriaethau’r UE.

Fel sarn o'r broses hon, datblygwyd set o fframweithiau dros dro yn y cyfnod cyn diwedd y cyfnod pontio. Mae pob llywodraeth wedi bod yn gweithio drwy’r broses gymeradwyo ar gyfer y fframweithiau dros dro hyn. Mae’r llywodraethau nawr mewn sefyllfa i gyhoeddi pedwar o’r fframweithiau dros dro, sydd wedi’u cymeradwyo gan y Gweinidogion portffolios a’r Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) ym mhob un o’r pedair gwlad.

Mae’r pedwar fframwaith dros dro hyn yn ymwneud â’r meysydd canlynol:

  • Safonau Bwyd: Labelu a Chyfansoddiad
  • Caffael Cyhoeddus
  • Diogelwch ac Ansawdd Gwaed
  • Diogelwch ac Ansawdd Organau, Meinweoedd a Chelloedd

Mae dogfennau’r fframweithiau dros dro ar gael yn:

https://www.gov.uk/government/publications/food-compositional-standards-and-labelling-provisional-common-framework

https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-provisional-common-framework

https://www.gov.uk/government/publications/the-organs-tissues-and-cells-apart-from-embryos-and-gametes-provisional-common-framework-command-paper

https://www.gov.uk/government/publications/the-blood-safety-and-quality-provisional-common-framework-command-paper

Mae’r dogfennau hyn yn cynrychioli’r sefyllfa fel yr oedd hi ar ddiwedd 2020 – gan felly adlewyrchu adeg benodol yn eu datblygiad a derbynnir bod angen gwaith pellach cyn i’r llywodraethau allu eu cymeradwyo’n derfynol. Fe’u rhennir yn awr er mwyn tryloywder, ac nid i wahodd craffu llawn arnynt ar hyn o bryd.

Mae’r llywodraethau’n cynnig y dylai dogfennau’r fframweithiau dros dro hyn gael eu datblygu ymhellach (er enghraifft, i sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r Cytundeb Masnach a Chydweithredu yn llawn) yn ystod eleni. Bydd hyn yn cynnwys yr angen i roi sylw digonol i’r materion trawsbynciol, ac ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid lle bo angen. Pan ystyrir eu bod wedi’u datblygu’n ddigonol, rydym yn disgwyl y bydd pob un o’r llywodraethau’n eu cyflwyno gerbron eu deddfwrfeydd i wahodd craffu llawn arnynt.

Mae cyhoeddi’r fframweithiau dros dro hyn yn awr yn cyd-fynd â’n hymrwymiad i fod yn dryloyw a hybu dealltwriaeth ynghylch datblygu fframweithiau cyffredin. Bydd rhagor o wybodaeth am ddatblygu’r pedwar fframwaith hyn, a sefyllfa’r fframweithiau dros dro eraill, yn cael ei rhannu cyn gynted â phosibl.