Neidio i'r prif gynnwy

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Rwy’n falch o gael cyhoeddi y bydd y rhaglen Cymru gyfan newydd “Cymhwyster Cenedlaethol Meistr mewn Addysg” ar gael i’w addysgu o fis Medi 2021.

Bydd Llywodraeth Cymru'n cefnogi hyd at 500 o weithwyr addysg proffesiynol i wneud y cymhwyster o fis Medi’r flwyddyn nesaf. Byddwn yn targedu cefnogaeth ariannol at ymarferwyr sydd newydd ddechrau ar eu gyrfa (hynny yw, y rhai sydd â 3 i 6 mlynedd o brofiad).

Mae hwn yn ddatblygiad uchelgeisiol a phwysig sy'n cefnogi ein strategaeth recriwtio a chadw a’n dull cenedlaethol o ymdrin â dysgu proffesiynol, ac yn cryfhau'r berthynas rhwng ein sector addysg uwch a'n rhaglen diwygio addysg.

Bydd y Cymhwyster Cenedlaethol Meistr mewn Addysg yn sicrhau bod pob athro/athrawes yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella eu gwybodaeth broffesiynol, ymgysylltu ag ymchwil arloesol a gwella eu harfer proffesiynol.

Rwy’n falch bod prifysgolion drwy’r wlad wedi cydweithio â’i gilydd, a chyda’r Llywodraeth, i ddatblygu’r rhaglen hon i ddiwallu anghenion y gweithlu ac uchelgais Cenhadaeth ein Cenedl.

Dyma’r saith Sefydliad Addysg Uwch sydd wedi ymrwymo i’r rhaglen:

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Prifysgol Bangor

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Metropolitan Caerdydd  

Mae Prifysgol Caerdydd yn parhau i gyfrannu yn ein strategaeth ymchwil addysg, ac rydym yn parhau i gydweithio â nhw fel y gallant hwythau hefyd fanteisio ar y cyfle hwn.

Mae’r cydweithio cenedlaethol hwn, a fydd yn parhau i godi safonau ysgolion, yn dangos ymdeimlad cryf o genhadaeth ddinesig gan ein sector addysg uwch. Mae hyn wedi bod yn flaenoriaeth gennyf ers tro ac rwy’n croesawu’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni hyd yn hyn, ac yn ffyddiog y bydd yn mynd o nerth i nerth.