Neidio i'r prif gynnwy

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Awst 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2011 i 2016

Mae cynghorwyr arbennig yn ychwanegu dimensiwn gwleidyddol i’r cyngor a’r cymorth sydd ar gael i Weinidogion, ac ar yr un pryd maent yn cadarnhau didueddrwydd gwleidyddol y Gwasanaeth Sifil parhaol drwy sicrhau bod y ffynhonnell o gyngor a chymorth gwleidyddol yn nodedig.


Prif Weinidog Cymru sy’n eu penodi er mwyn helpu Gweinidogion gyda materion lle mae gwaith y Llywodraeth a gwaith y Blaid Lywodraethol yn gorgyffwrdd a lle byddai’n amhriodol i weision sifil parhaol fod yn gysylltiedig â’r materion hynny. Maent yn adnodd ychwanegol i’r Gweinidog, gan ddarparu cymorth o safbwynt sy’n fwy gwleidyddol ymrwymedig a gwleidyddol ymwybodol na’r hyn fyddai ar gael i Weinidog gan y Gwasanaeth Sifil parhaol.


Roedd naw o Gynghorwyr Arbennig (8 cyfwerth ag amser llawn) yn dal swyddi ar gyfer rhan neu’r cyfan o’r flwyddyn ariannol 2013/14, fel y nodir yn y tabl isod

Cynghorydd Arbennig Band Cyflog


Andrew Bold 2
Jonathan Davies *    ** 1
Chris Roberts 1
Jo Kiernan 2
Steve Jones 1
Matt Greenough * 1
Ruth Mullineux*** 1
Andrew Johnson**** 1
Madeleine Brindley***** 1


 *rhan-amser 
 ** gadawodd 21/1/14 
 *** gadawodd 14/3/14
 **** dechreuodd 4/11/13
 ***** dechreuodd 3/3/14
 

Roedd cyfanswm y bil cyflogau am y cyfnod 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2014 yn £468,468. Mae hyn yn cynnwys cyflog, cyfraniadau yswiriant cenedlaethol y cyflogwyr a chyfraniadau pensiwn. Ni wnaed taliadau diswyddo.


Bandiau Cyflog Cynghorwyr Arbennig ar gyfer 2013-14

Roedd y bandiau cyflog a’r ystod cyflog i gynghorwyr arbennig yn 2013-14 fel a ganlyn:

Band Cyflog 1 £40,352 – £54,121 
Band Cyflog 2 £52,215 – £69,266

Noder: Mewn rhai achosion caiff cynghorwyr arbenig eu talu ychydig yn fwy nag uchafswm eu band cyflog, gan adlewyrchu eu cyflogau pan y’u penodwyd.