Neidio i'r prif gynnwy

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Gosodwyd y Datganiadau Ysgrifenedig canlynol gerbron y Senedd o dan Reol Sefydlog 30C - Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad:

Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio) (Gogledd Iwerddon) (Ymadael â’r UE) 2020

Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020