Neidio i'r prif gynnwy

Julie James, Y Gweinidog Newid Hinsawdd
Jane Hutt, Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Chwefror 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Ofgem alwad am fewnbwn ar daliadau sefydlog, sef elfennau sefydlog biliau ynni cwsmeriaid. Rydym wedi galw'n rheolaidd ac yn gyson ar Lywodraeth y DU ac Ofgem i ddiwygio taliadau sefydlog. Mae'r taliadau'n sylfaenol annheg i gwsmeriaid incwm isel a defnydd isel, ac mae'r loteri cod post o daliadau yn golygu bod cwsmeriaid yng Ngogledd Cymru yn talu'r taliadau sefydlog uchaf ym Mhrydain Fawr.

Gallwch ddarllen ymateb Llywodraeth Cymru i'r ymgynghoriad yn: Galwad Ofgem am fewnbwn ar daliadau sefydlog: ymateb Llywodraeth Cymru.

Yn ein hymateb, rydym wedi pwysleisio'r angen brys am adolygiad mwy cyfannol o daliadau

manwerthu i gynnwys diddymu taliadau sefydlog, cyflwyno tariff cymdeithasol a/neu dariff meddygol ac ailgydbwyso costau nwy a thrydan. Rydym yn credu, trwy gymryd agwedd fwy cyflawn, fod cyfle gwirioneddol i osod llwybr tuag at bontio teg ac amgylchedd sy'n fwy cefnogol o fuddsoddiad defnyddwyr mewn technolegau carbon isel. O ystyried y cymhlethdod a'r amserlenni posibl sy'n gysylltiedig â diwygio ar raddfa eang, cam cyntaf da fyddai cydraddoli taliadau sefydlog ar draws gwledydd Prydain.

Byddwn yn parhau i hyrwyddo'r mater hwn ar bob lefel, gan weithio tuag at Gymru decach, gryfach, wyrddach.