Neidio i'r prif gynnwy

Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Chwefror 2011
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2007 i 2011

Ysgrifennaf atoch i roi gwybod y byddaf heddiw yn cyhoeddi Papur ar ddyfodol gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’n gyfnod o her i’r holl wasanaethau cyhoeddus. Mae’r newid yn natur y gymdeithas yng Nghymru, y newid demograffig a’r disgwyliadau newydd ymhlith y bobl hynny sy’n derbyn gwasanaethau – ynghyd â’r hinsawdd ariannol anodd sydd ohoni – oll yn golygu bod yna bwysau nas gwelwyd erioed o’r blaen ar wasanaethau cymdeithasol.

Ceir yn y Papur fframwaith i fynd i’r afael â’r her honno. Ein bwriad yw ail-lunio gwasanaethau cymdeithasol a chanolbwyntio ar ein hanghenion ni heddiw er mwyn sicrhau eu bod yn dal i fod gadarn a’u bod yn dal i ddiwallu anghenion a dyheadau unigolion.

Byddaf hefyd yn gwneud datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Mawrth 2011