Neidio i'r prif gynnwy

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gweldig, a Gogledd Cymru a’r Trefnydd

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Rhagfyr 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'n bleser gennyf gyhoeddi bod Dr Richard Irvine wedi cael ei benodi'n Brif Swyddog Milfeddygol newydd Cymru.

Bydd yn gadael ei rôl bresennol fel Dirprwy Brif Swyddog Milfeddygol y DU a’r Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Iechyd Anifeiliaid Byd-eang yn Defra i ymuno â Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth.

Mae Richard yn filfeddyg profiadol gyda chefndir mewn iechyd a lles anifeiliaid, polisi masnach, gwyddor clefydau heintus a meddygaeth filfeddygol y wladwriaeth.

Mae wedi cyflawni gwahanol rolau blaenllaw mewn rhaglenni gwyddoniaeth a gwyliadwriaeth iechyd anifeiliaid yn yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, yn ogystal â threulio amser mewn practis milfeddygol cymysg clinigol yn ne Cymru.

Hoffwn longyfarch Richard ar ei benodiad.

Mae'n ymuno â ni wrth inni ymdrechu i gyflawni ein gweledigaeth hirdymor i ddileu TB buchol yng Nghymru, ac rydyn ni'n wynebu'r ymlediad mwyaf o Ffliw Adar a welodd y DU erioed.

Rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag ef i gyflawni ein nodau uchelgeisiol o ran Iechyd a Lles Anifeiliaid ac ymrwymiadau ein Rhaglen Lywodraethu.

Caiff y datganiad ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau. Os bydd aelodau eisiau i mi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ynglŷn â hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.