Neidio i'r prif gynnwy

Vaughan Gething AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae’n dda gennyf roi gwybod i’r aelodau bod Gweinidogion Iechyd heddiw wedi cymeradwyo codi’r gwaharddiad presennol ar ffracsiynu plasma’r DU ar gyfer ei ddefnyddio mewn cynnyrch meddyginiaethol sy’n deillio o blasma, yn sgil yr adolygiad gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd, a’r cyngor dilynol gan y Comisiwn Meddyginiaethau Dynol.

Yn 1999, mewn ymateb i ymddangosiad yr epidemig vCJD yn y DU, salwch y credir ei fod yn gysylltiedig â bwyta cynhyrchion cig o wartheg a oedd yn dioddef o Enseffalopathi Sbyngffurf Buchol, cyflwynodd Llywodraeth y DU waharddiad ar ddefnyddio plasma gwaed dynol y DU i weithgynhyrchu unrhyw gynnyrch meddyginiaethol sy’n deillio o blasma.  

Ymhellach na hynny, rydym wedi cytuno i gynnwys amod yn y caniatadau newydd y mae’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchiol Gofal yn eu rhoi i sefydliadau gwaed, y dylid defnyddio plasma a gesglir er budd preswylwyr y DU, o leiaf nes i’r galw domestig gael ei fodloni.