Neidio i'r prif gynnwy

Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Ionawr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Yn dilyn fy nghyhoeddiad ynghylch Setliad Dros Dro yr Heddlu ym mis Rhagfyr, rwyf heddiw yn gosod gerbron y Cynulliad Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Rhif 2) 2018-19 (Setliad Terfynol – Comisiynwyr Heddlu a Throseddu). Mae hwn yn amlinellu elfen Llywodraeth Cymru o Setliad Terfynol yr Heddlu ar gyfer heddluoedd yng Nghymru yn 2018-19. Mae’n dilyn cwblhau’r broses ymgynghori ar y Setliad Dros Dro, a chyhoeddiad y Swyddfa Gartref heddiw ar ddyraniadau terfynol Grant yr Heddlu ar gyfer cyrff plismona Cymru a Lloegr.

Mae fformiwla gyffredin sy’n seiliedig ar anghenion yn cael ei gweithredu gan y Swyddfa Gartref i ddosbarthu cyllid ar draws heddluoedd Cymru a Lloegr. Mae’r dull o bennu a dosbarthu elfen Llywodraeth Cymru o’r ddarpariaeth cyllido heddlu yn seiliedig ar yr egwyddor o sicrhau cysondeb a thegwch ar draws Cymru a Lloegr.

Fel y cyhoeddwyd yn Setliad Dros Dro yr Heddlu, mae’r Swyddfa Gartref wedi defnyddio mecanwaith arian gwaelodol ar gyfer ei fformiwla sy'n seiliedig ar anghenion. Mae hyn yn sicrhau y gall yr holl heddluoedd yng Nghymru a Lloegr ddisgwyl cael setliad arian gwastad ar gyfer 2018-19 o’i gymharu ar sail gyfatebol â 2017-18.

Mae’r ffigurau wedi’u crynhoi yn Nhablau 1 i 3 y Datganiad hwn, ac nid ydynt wedi newid ers y Setliad Dros Dro. Cyfanswm y cymorth refeniw ar gyfer heddluoedd yng Nghymru yn 2018-19 yw £349.9 miliwn. O’r cyllid hwn, mae Llywodraeth Cymru yn darparu £140.9 miliwn fel Grant Cymorth Refeniw heb ei neilltuo ac Ardrethi Annomestig.

Disgwylir i Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol fod yn destun trafodaeth yn y Cynulliad ar 13 Chwefror.

Mae’r wybodaeth hon hefyd wedi'i chyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru yma: 

http://gov.wales/topics/localgovernment/finandfunding/policesettlement/police-settlement-2018-19/?skip=1&lang=cy 

Cyllid Refeniw yr Heddlu 

Tabl 1: Cyllid Allanol Cyfun (RSG+NNDR, £m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16

 

2016-17

 

2017-18

 

2018-19

Dyfed-Powys

 

12.788

 

12.895

 

12.870

 

13.101

Gwent

 

29.696

 

30.107

 

30.583

 

31.083

Gogledd Cymru

 

21.308

 

21.578

 

21.907

 

22.122

De Cymru

 

71.218

 

72.177

 

73.341

 

74.594

Cyfanswm

 

135.010

 

136.757

 

138.700

 

140.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl 2: Grant yr Heddlu a Chyllid Gwaelodol (£m)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16

 

2016-17

 

2017-18

 

2018-19

Dyfed-Powys

 

37.511

 

37.117

 

36.443

 

36.212

Gwent

 

43.220

 

42.393

 

40.904

 

40.404

Gogledd Cymru

 

51.854

 

51.167

 

49.821

 

49.606

De Cymru

 

89.338

 

87.463

 

84.066

 

82.812

Cyfanswm

 

221.923

 

218.140

 

211.234

 

209.034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl 3: Cyfanswm Cymorth Canolog (£m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16

 

2016-17

 

2017-18

 

2018-19

Dyfed-Powys

 

50.299

 

50.012

 

49.313

 

49.313

Gwent

 

72.917

 

72.501

 

71.487

 

71.487

Gogledd Cymru

 

73.162

 

72.745

 

71.728

 

71.728

De Cymru

 

160.555

 

159.639

 

157.407

 

157.407

Cyfanswm

 

356.933

 

354.897

 

349.934

 

349.934


Nodiadau:

1 Dyma swm grant yr heddlu a nodir yn adran 3 o Adroddiad Grant yr Heddlu sy'n cynnwys y dyraniad o dan 'Prif Fformiwla' ac 'Ychwanegu Rheol 1' (colofnau a a b) plws swm y 'cyllid gwaelodol' y mae'r Swyddfa Gartref wedi'i sicrhau sydd ar gael.