Neidio i'r prif gynnwy

Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn hollol ymrwymedig i sicrhau bod y gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir i bobl Cymru yn bodloni'r safonau uchaf. Wrth inni symud tuag at ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, bydd angen i gyrff cyhoeddus feddwl yn ofalus ynghylch sut y gallant ymateb i'r newidiadau a pharhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol ar gyfer ein cymunedau. 

Er mwyn eu helpu i wneud hynny, ym mis Ionawr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi sefydlu Cronfa Pontio Ewropeaidd werth £50 miliwn, i helpu sefydliadau ledled Cymru i ymbaratoi ar gyfer effeithiau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.  

Heddiw, rwy'n cyhoeddi bod cais Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru am gyllid gan y Gronfa hon wedi llwyddo a bod £150k wedi ei ddyrannu iddi.

Bydd y cyllid hwn yn helpu'r Gymdeithas i ddarparu pecyn cymorth Pontio Ewropeaidd ar gyfer pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru, gan eu helpu i fagu gwytnwch a gweithredu mewn modd sy'n canolbwyntio'n gryf ar yr hyn y mae angen ei wneud wrth inni ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.