Neidio i'r prif gynnwy

Dafydd Elis-Thomas AS, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Ionawr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae chwaraeon yn bwysig ar gyfer ein heconomi a'n lles meddyliol a chorfforol. Byddant yn chwarae rhan hanfodol wrth inni adfer ac iacháu yn dilyn y pandemig, ac yn ein helpu i ddatblygu cenedl iachach a gwydn, yn ogystal â darparu gobaith ac ysbrydoliaeth drwy lwyddiant chwaraeon Cymru gartref a thramor.

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r Gronfa Diogelu Chwaraeon Gwylwyr gwerth  £17.7 miliwn. Bydd y gronfa hon yn helpu'r sector i ymateb i'r heriau parhaus sy'n deillio o bandemig y coronafeirws. Cafodd ei chynllunio i darparu cymorth ariannol brys i chwaraeon gwylwyr ar gyfer weddill cyfnod y gaeaf i sicrhau y bydd chwaraeon yn barod ar gyfer dechrau'r tymor newydd ym mis Medi.  

Ers dechrau'r pandemig, ac yn dilyn cyflwyno mesurau cenedlaethol i reoli lledaeniad y feirws, daeth chwaraeon gwylwyr ledled Cymru i ben yn sydyn wrth i leoliadau, gweithgareddau, cystadlaethau a digwyddiadau gael eu cau, eu canslo neu eu gohirio.

Mae'r pecyn cyllid yn adlewyrchu canlyniadau dadansoddiad o anghenion ac asesiad o'r effaith ar chwaraeon, yn seiliedig ar y dybiaeth nad yw gwylwyr yn debygol o ddychwelyd mewn niferoedd sylweddol cyn yr haf.

Isod mae dadansoddiad o'r cyllid:

Sport

Cyllid Grant 2020-21 (£ miliwn)

Rygbi’r Undeb

13.5

Pêl-droed

1.5

Rasio Ceffylau

1.2

Criced

1.0

Hoci Iâ 

0.2

Rygbi’r Cynghrair

0.2

Pêl-rwyd

0.1

Cyfanswm

17.7

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda Chwaraeon Cymru a rhanddeiliaid i nodi a oes angen unrhyw gyllid ychwanegol drwy fenthyciadau i helpu sefydliadau i oroesi’r argyfwng parhaus hwn.