Neidio i'r prif gynnwy

Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mai 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Fel rhan o gyllideb 2017-18, cytunodd Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru ar waith i ddatblygu Academi Genedlaethol y Llywodraeth – gan greu perthynas hirdymor rhwng yr Academi a sefydliad addysg uwch sy’n dyfarnu graddau.

Rwyf wedi cyfarfod ag Adam Price AC i drafod sut i symud ymlaen mewn perthynas â'r ymrwymiad hwn. Cytunasom y byddai ef yn arwain ar waith i ymchwilio i enghreifftiau cenedlaethol a rhyngwladol ac ystyried faint o botensial sydd ar gyfer academi neu ysgol o'r fath yng Nghymru. Rwyf i wedi cynnig cymorth gan fy Adran i ymgymryd â'r gwaith hwnnw, ac mae yntau wedi derbyn fy nghynnig.

Rydym wedi cytuno yn awr ar y cylch gorchwyl a ganlyn;  

• Ymchwilio i'r potensial ar gyfer creu Ysgol Genedlaethol y Llywodraeth i Gymru gan ystyried meysydd yn gysylltiedig â llywodraethiant o'r radd flaenaf, llywodraethu gwledydd bach a dwyieithog, gweinyddiaeth ac ymchwil gyhoeddus a datblygu gwasanaethau cyhoeddus sy'n arwain yn eu meysydd.

• Edrych ar draws y sectorau cyhoeddus a dinesig, ystyried y sefydliadau, cyrff ac athrofeydd ac ysgolion sy'n bodoli eisoes, gan nodi'r gallu a’r capasiti ar gyfer y potensial i sefydlu ysgol o’r fath;

• Erbyn diwedd y flwyddyn newydd, amlinellu'r cysyniad o Ysgol Genedlaethol y Llywodraeth i'r Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ei ystyried ymhellach.

Bydd gwaith Adam Price AC yn dechrau yn awr ac edrychaf ymlaen at dderbyn ei adroddiad yn y flwyddyn newydd.